Sağlıklı Otel için Kriterler

Sağlıklı Otel için Kriterler

ZORUNLU UYGULAMALAR
SÜREÇ YÖNETİMİ, STANDARTLARIN BELİRLENMESİ, PROTOKOLLERİN HAZIRLANMASI

1 Otel bünyesinde, bulaşma önlemleri ve hijyen standartlarının adaptasyonu ve
doğrulamalarını gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiş bir personel mevcut mu?
2 Otel bünyesindeki tüm departman ve birimler için süreçlerini etkiler hijyen
uygulamalarını kapsar prosedürlere ilişkin protokoller hazırlanmış mı?
3 Tüm prosedür ve protokolleri destekler şekilde, periyodik izleme formları ve
kontrol listeleri hazırlanmış mı?
4 Oluşturulan kayıt sistematiği işletmede etkin şekilde kullanılıyor mu?
5 Kayıtlar belirli periyodlarda doğrulamaya tabi tutuluyor mu?
6 Gerçekleştirilen doğrulamalarına istinaden gerekli hallerde aksiyon alınması
sağlanıyor mu?
7 Sosyal mesafe planı hazırlanmış mı?
8 Tesisteki tüm ünitelerinin girişinde olası yığılmalar dikkate alınarak yerlerin
işaretlenmesiyle sosyal mesafeyi belirten düzenlemeler yapılmış mı?
9 Sosyal mesafe kuralları uygulama şartlarında aynı odada kalan (Aile vb.) kişiler grup
olarak dikkate alınıyor mu?
10 İşletme bünyesinde Sağlık Bakanlığı onaylı alkol bazlı el antiseptiği veya
dezenfektanı mevcut mu?
11 Ortak kullanım alanlarında alkol bazlı el antiseptiği veya dezenfektanı bulunuyor
mu?
12 İşletme bünyesinde görev alan çalışanlara işletmede uygulanacak plan ve
protokoller konusunda periyodik temel eğitimler planlanıyor mu?
13 İşletme bünyesinde görev alan çalışanlara işletmede öngörülen plana istinaden
eğitimler gerçekleştiriliyor mu?
14
Otelin departman yöneticileri toplantılarının telekonferans ve çalışanlara yönelik
eğitim programlarının uzaktan eğitim (e-eğitim) metoduyla yapılabilmesi için
gerekli düzenlemeler oluşturulmuş mu?
15 Hijyenik malzeme ve koruyucu ekipmanların kullanımı ile ilgili eğitimler veriliyor
mu?
16 Covid-19 ve hijyen uygulamalarına ilişkin personel alanları ve genel alanlarda
yazdırılabilir duvar şemaları hazırlanarak asılmış mı?
17 Hazırlanan duvar şemalarının en az 3 dilde çevirisi yapılmış mı?
18 Kapalı oteller için yeniden faaliyete açılma protokolü hazırlanmış mı?
19 Tesis bünyesinde koruyucu kıyafet ve ekipman ile tesis girişinde talep edilmesi
halinde maske hazır bulunduruluyor mu?
20 Misafirlere, resepsiyonda Covid-19 ile hijyen konusunda alınan önlemler ve
uygulamalar ile misafirlerin uyacakları kurallar hakkında yazılı bilgi veriliyor mu?
21 Ünitelerden sorumlu yöneticiler temizlik uygulamalarını düzenli olarak kayıt altına
alıyor mu?
22
Turizm konaklama işletmesinde kullanılan tüm tesisat ve donanımların (enerji,
ısıtma, havalandırma, iklimlendirme ekipmanları, bulaşık, çamaşır makineleri,
buzdolapları, asansörler vb.) koruyucu bakım ve onarımının periyodik olarak yetkili
servise veya konusunda eğitim almış uzman kişilere yaptırılması bir plan dahilinde
sağlanıyor mu?
23 Havalandırma filtreleri düzenli olarak değiştiriliyor mu?
24 Gerekli hallerde mekanların doğal havalandırması yapılıyor mu?
25 Misafirlerin ve çalışanların tesise girişlerinde ve çalışanların tesisten çıkışlarında
termal kamera veya temassız ateş ölçerlerle vücut sıcaklığı kontrolü sağlanıyor mu?
26 Ölçümlenen vücut sıcaklığı kayıtları doğrulamaya tabi tutuluyor mu?
27 Vücut sıcaklığı kayıtlarının doğrulanmasına istinaden kabul edilen sıcaklık aralığı
haricinde bir tespit mevcut ise alınacak aksiyonlar tanımlı mı?
28 Vücut sıcaklığı kayıtlarının doğrulanmasına istinaden kabul edilen sıcaklık aralığı
haricinde bir tespit mevcut ise alınacak aksiyonlar kayıt altına alınıyor mu?
29
Gıda Güvenliği ve Hijyeni konusunda, Satın Alma, Mal Kabul, Depo, Mutfak ve Gıda
üretimi ve sunumundaki tüm departman yöneticileri alınan önlemler ve süreçler
konusunda periyodik değerlendirme toplantıları gerçekleştiriliyor mu?
30 Çalışanların ilgili STK’lardan onaylı (TÜROB, TÜROFED, TÜRYİD vb) hijyen eğitimi
kayıtları dosyalarında var mı?
31 İşletme içi dükkanlar ve mağazaların gerekli hijyen kurallarına adaptasyonu
sağlanmış mı?

MİSAFİRİN OTELE GİRİŞİ

1
Misafirin otele giriş işlemleri, sosyal mesafe konusunda bilgilendirilmesi, bulaşı
riski dikkate alınarak misafirin valiz ve/veya eşyalarının kendisi veya bellboy
tarafından taşınacağına ilişkin bilgilendirmeye (otel yönetimleri,pandemi
süresince bellboy hizmeti sunma konusunda bireysel karar verecektir) yönelik protokol hazırlanmış mı?
2
Otele giriş işlemleri esnasında alınacak tüm aksiyonlara dair ilgili bölüm
personelleri bilgilendirmeye haiz mi?
3
Misafir kullanımı için resepsiyon bölgesinde alkol bazlı el antiseptiği
/dezenfektanı, koruyucu ekipmalar vb. bulunduruluyor mu?
4 Misafirlerin yapacağı ödemelerde, nakit ödeme yerine mümkün olduğunca temassız pos cihazları, online ödeme vb. yöntemler tercih ediliyor mu?
5
Oda kartı veya anahtarı, havlu kartı, kalem, resepsiyon zili vb. ekipmanların kullanım tekrarı olması durumunda dezenfeksiyonu gerçekleştirilerek uygun şekilde muhafazası sağlanıyor mu?

PERSONEL İÇİN ALINACAK ÖNLEM VE UYGULAMALAR

1
Personelin kullanması gereken koruyucu ekipmanların düzenli ve yeterli temini sağlanıyor mu?
2
Koruyucu ekipman kullanımı ile ilgili olarak personele gerekli bildirimler
gerçekleştiriliyor mu?
3
Görevli personelin süreçlere yönelik eğitim, motivasyon ve psikolojik destek kayıtları şahsi dosyalarında kayıt altına alınmış mı?
4
Personel dinlenme ve sosyal alanlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik önlemler mevcut mu?
5
Personel dinlenme ve sosyal alanlarında alkol bazlı el antiseptiği /dezenfektanı vb. malzemelerin varlığı mevcut mu?
6 Personel işe alımlarında sağlık kontrolleri gerçekleştiriliyor mu?

GENEL ALANLARDA DÜZENLEMELER

a) Yatak Odaları

1
Odalardaki su ısıtıcıları, televizyon ve klima kumandaları her misafir otelden ayrıldığında dezenfekte ediliyor mu?
2

Odalarda tek kullanımlık (şampuan, sabun, duş bonesi, bardak, tabak, çatal bıçak takımları vb.) malzemelerin kullanılması için düzenleme yapılmış mı?

b) Mutfaklar

1 Mutfaklar, otel yönetimi tarafından hazırlanmış bir temizlik protokolüne sahip mi?
2 Mutfaklar için hazırlanan temizlik protokolüne göre gerçekleştirilen uygulamalar
kayıt altına alınıyor mu?
3 Mutfaklar için hazırlanan temizlik protokolüne göre alınan kayıtlar doğrulanıyor mu?
4 Temizlik doğrulama faaliyetlerine istinaden gerekli hallerde aksiyonlar
gerçekleştiriliyor mu?
5
Gıda girdi kabul, hazırlık, işleme ve servis-sunum proses basamaklarına istinaden
uygulanması gereken gıda güvenliği gereklilikleri tanımlı mı?
6 Gıda güvenliği altında tariflenmiş izleme faaliyetleri kayıt altına alınıyor mu?
7
Gıda güvenliği altında tariflenmiş izleme faaliyetleri yetkin personel tarafından
doğrulanıyor mu?
8
Gıda güvenliği doğrulama faaliyetlerine istinaden gerekli hallerde aksiyonlar
gerçekleştiriliyor mu?
9
Mutfaklarda tüm gıdalar temiz, gıdaya uygun nitelikte bir ekipman ile üzeri kapalı
olarak depolanıyor mu?
10
Mutfaklarda mevcut depolama alanlarında yerleşim düzeni ürün grupları ve riskler
dikkate alınarak yapılıyor mu?
11
Mutfaklarda mevcut depolama alanlarında sıcaklık ve gerekli hallerde nem
ölçümleri gerçekleştirilerek kayıt altına alınıyor mu?
12
Kayıt altına alınan sıcaklık ve nem ölçümleri yetkin personel tarafından
doğrulanıyor mu?
13
Mutfaklarda gerçekleştirilen ölçümler esnasında kullanılan ekipmanlara periyodik
kalibrasyon veya doğrulama işlemi uygulanıyor mu?
14
Mutfaklarda raptiye, toplu iğne, zımba teli, kırık cam vb. fiziksel risk teşkil eden
maddeler mevcut mu?
15 Hergün yeterli miktarda şahit numune alınıyor mu?
16 Şahit numunelerin etiket bilgileri mevcut mu?
17
Mutfaklar içerisinde gerekli alanlarda sağlam, kapalı şekilde muhafaza edilebilir
çöp kovaları vb. mevcut mu?
18 Mutfaklar içerisinde kırılabilir malzemelere karşı bir muhafaza mevcut mu?
19 Mutfaklarda oluşan tüm atıklar uygun bir şekilde bertaraf ediliyor mu?
20
Mutfaklarda çalışan personeller; takı, taşlı alyans veya herhangi bir aksesuar
taşıyor mu?
21
Mutfaklarda çalışan personelinin mutfağa girişleri kontrol altında mu? (İş
Kıyafetleri ve Hijyen Ekipmanları Kullanımı)
22 Mutfaklara personel harici kişiler tarafından girişler kontrol altında mı?
23
Mutfaklar içerisinde bulaşık yıkama alanlarında kirli ve temiz ekipman ayrımları
mevcut mu?
24 Mutfaklarda kullanılan ekipmanlar yerleştirildiği raf vb. alanlar temiz ve uygun mu?
25 Mutfaklar içerisinde iade/imha edilecek hammadde/ürünler için herhangi bir
tanımlı alan mevcut mu?
26 Yıkanmış ekipmanlarda gıda/deterjan vb. kalıntılar mevcut mu?
27 Temizlik kimyasalları ve ekipmanlar ayrı yerleştirilmiş mi?
28
Gıda üretiminde kullanılan su, “İnsani Tüketim Amaçlı Sular hakkında Yönetmelik”
te belirtilen koşulları sağlıyor mu?

c) Yeme & İçme Üniteleri

1
Masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arasında ise 60 cm mesafe bırakılmış̧
mı?
2
Yeme&içme alanlarında servis ekipmanları servis öncesi ve sonrası düzenli
olarak temizleniyor mu?
3
Ortak kullanımda olan çay/kahve makinası, sebil, içecek makinası ve benzeri
cihazlar kaldırılmış veya misafirlere bir görevli aracılığıyla bu cihazlardan içecek
verilmesine dair düzenlemeler gerçekleştirilmiş mi?
4
Yemek Masaları ve mobilyalarının, masa üstü ekipmanlarının (tek kullanımlık
olanlar hariç) alkol bazlı ürünler ile temizlikleri her müşterinin kullanımı
sonrasında gerçekleştiriliyor mu?
5
Masa üzerinde tek kullanımlık tuzluk, biberlik, peçetelik bulunuyor mu?
6
“Açık Büfe” uygulamasının sürdürülmesi durumunda, büfede bulunan
yiyeceklerin misafirler tarafından alınmaması ve yiyeceklerle temas kurmalarına
yönelik bir cam siperlik bulunuyor mu? Önlemler dahilinde bir görevli tarafından
istenen yiyeceklerin misafire verilmesi sağlanıyor mu?
7
Misafirlerin ve personelin ulaşabileceği alanlarda alkol bazlı el
antiseptiği/dezenfektanı vb. malzemelerin varlığı mevcut mu?

d) Yüzme Havuzları ve Plajlar

1
Havuz suyundaki klor seviyesinin açık havuzlarda 1-3 ppm, kapalı havuzlarda 1
ile 1,5 ppm arasında tutuluyor mu? Periyodik olarak kayıt altına alınıyor mu?
2
Periyodik olarak ölçümlenen klor seviyeleri kayıt altına alınıyor ve doğrulanıyor
mu?
3
Klor seviyesine dair kayıtların doğrulanmasına istinaden kabul edilen aralıklar
haricinde bir tespit mevcut ise alınacak aksiyonlar gerçekleştiriliyor mu?
4
Havuz ve plaj çevresinde tuvaletler, duş̧ve soyunma kabinleri için öngörülen
temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetleri kayıt altına alınıyor mu?
5
Havuz ve plaj çevresinde gerçekleştirilen temizlik kayıtlarının doğrulanmasına
istinaden gerekli hallerde ilave aksiyonlar gerçekleştiriliyor mu?

e) Fitness Salonları & SPA

1
Sauna, Hamam, Buhar Banyosu gibi alanların, misafir tarafından kullanım süresi
en çok 30 dakika ile sınırlandırılarak sonrasında en az 15 dakika alanın
temizlenmesi için düzenleme yapılıyor mu?
2 Salonu giriş çıkış saatleri ile kişi sayısı sınırlandırması düzenlemesi yapılıyor mu?
3 İlgili alanları kullanan misafirler kayıt altına alınıyor mu?
4 İlgili alanlarda el antiseptiği veya dezenfektanı bulunuyor mu?
5 SPA içerisinde uygun hava kalitesi sağlanıyor, nem oranı kontrol altına alınıyor
mu?
6 İlgili alanda kullanılan malzemelerin (kese, sabun, duş jeli, şampuan vb.)
mümkün mertebe tek kullanımlık olması sağlanıyor mu?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir